Leerjaar 2010 - 2011

Gegevens over specifieke zorg aan leerlingen. 2010-2011
Remedial teaching (inclusief extra leesbegeleiding dyslexie): 11 kinderen verspreid over klas 1 t/m 6
Verwezen naar het speciaal onderwijs 0 leerling
Onderzocht door de onderwijsbegeleidingsdienst voor Vrije Scholen, PAB-er of andere gekwalificeerde begeleiding 4 leerlingen
Uitstroom klas 6 naar het voortgezet onderwijs  
Tweetalig VWO 0 leerling
VWO 0 leerling
HAVO 1 leerlingen
VMBO 2 leerlingen
Verdeling Vrije School Bovenbouw – Regulier onderwijs Ede en omgeving  
Vrije School Bovenbouw 0 leerlingen
Reguliere middelbare scholen 3 leerlingen

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers