Leerjaar 2009 - 2010

Gegevens over specifieke zorg aan leerlingen. 2009-2010
Remedial teaching (inclusief extra leesbegeleiding dyslexie): 12 kinderen verspreid over klas 1 t/m 6
Verwezen naar het speciaal onderwijs 0 leerling
Onderzocht door de onderwijsbegeleidingsdienst voor Vrije Scholen, PAB-er of andere gekwalificeerde begeleiding 2 leerlingen
Uitstroom klas 6 naar het voortgezet onderwijs  
Tweetalig VWO 0 leerling
VWO 3 leerling
HAVO 4 leerlingen
VMBO 3 leerlingen
Verdeling Vrije School Bovenbouw – Regulier onderwijs Ede en omgeving  
Vrije School Bovenbouw 2 leerlingen
Reguliere middelbare scholen 8 leerlingen

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers