Leerjaar 2007 - 2008

Gegevens over specifieke zorg aan leerlingen. 2007-2008
Remedial teaching (inclusief extra leesbegeleiding dyslexie): 13 kinderen verspreid over klas 1 t/m 6
Verwezen naar het speciaal onderwijs 0 leerling
Onderzocht door de onderwijsbegeleidingsdienst voor Vrije Scholen of PAB-er 2 leerlingen
Aantal tweede klas onderzoeken  
(aanpak gewijzigd conform actueel dyslexieprotocol) 0 leerlingen
Uitstroom klas 6 naar het voortgezet onderwijs  
Tweetalig VWO 1 leerling
VWO 3 leerlingen
HAVO 1 leerlingen
VMBO 4 leerlingen
Verdeling Vrije School Bovenbouw – Regulier onderwijs Ede en omgeving  
Vrije School Bovenbouw 2 leerlingen
Reguliere middelbare scholen 7 leerlingen

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers