Leerjaar 2006 - 2007

 

Gegevens over specifieke zorg aan leerlingen. 2006-2007
Remedial teaching (inclusief extra leesbegeleiding dyslexie): 16 kinderen verspreid over klas 1 t/m 6
Verwezen naar het speciaal onderwijs 1 leerling
Onderzocht door de onderwijsbegeleidingsdienst voor Vrije Scholen of PAB-er 4 leerlingen
Aantal tweede klas onderzoeken  
(aanpak gewijzigd conform actueel dyslexieprotocol) 11 leerlingen
Uitstroom klas 6 naar het voortgezet onderwijs  
Tweetalig VWO 1 leerling
VWO 4 leerlingen
HAVO 6 leerlingen
VMBO 5 leerlingen
Verdeling Vrije School Bovenbouw – Regulier onderwijs Ede en omgeving  
Vrije School Bovenbouw 7 leerlingen
Reguliere middelbare scholen 9 leerlingen

 

 

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers