Leerjaar 2011 - 2012

Gegevens over specifieke zorg aan leerlingen. 2011-2012
Remedial teaching (inclusief extra leesbegeleiding dyslexie): 13 kinderen verspreid over klas 1 t/m 6
Verwezen naar het speciaal onderwijs 0 leerlingen
Onderzocht door de onderwijsbegeleidingsdienst voor Vrije Scholen, PAB-er of andere gekwalificeerde begeleiding 4 leerlingen
Uitstroom klas 6 naar het voortgezet onderwijs
Tweetalig VWO 0 leerlingen
VWO 5 leerlingen
HAVO 0 leerlingen
VMBO 5 leerlingen
Verdeling Vrije School Bovenbouw – Regulier onderwijs Ede en omgeving
Vrije School Bovenbouw 4 leerlingen
Reguliere middelbare scholen 6 leerlingen

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers