Voorwoord

Een goede keuze van een school is een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welzijn van Uw kind nu en in de toekomst. Steeds vaker klinkt de roep om creatieve mensen met sociale vaardigheden, die plannen kunnen bedenken, initiatiefkracht bezitten, zich daarmee willen verbinden en het ook kunnen realiseren binnen een ontwikkeld moreel bewustzijn. Wij menen dat we via ons onderwijs het kind in dit proces kunnen begeleiden om hier naar toe te groeien. “Worden wie je bent” is daarbij een belangrijk uitgangspunt bij de begeleiding van onze leerlingen en dit is terug te vinden in de organisatie en inhoud van het onderwijs.

Veel ouders maken hun keuze in eerste instantie doordat ze de school binnenkomen. Ze zien dan de mooie inrichting van de lokalen, de sfeer op school of ze maken iets mee van het vieren van de jaarfeesten. Wanneer hun kind echter op school zit gaan ze via de ouderavonden en de oudergesprekken steeds meer ontdekken wat de school allemaal te bieden heeft. Bij het afscheid in klas 6 sprak een ouder: “Bedankt voor wat jullie voor mijn kind hebben gedaan. Het is er “rijk” van geworden. Naast het leren rekenen, lezen en schrijven heb je mijn kind alles gegeven wat het nodig heeft om verder te kunnen gaan in het vervolg onderwijs!”.

Voor De Vuurvogel is het niet zozeer het mythische beeld van De Vuurvogel waar we ons op richten, maar vooral de inhoudelijke kracht en richting die we in deze verhalen herkennen en die de school tot uitdrukking willen brengen in haar handelen. Het is in onze ogen de zeldzaamheid, het unieke en de bijzondere eigenschappen van de Vuurvogel die een metafoor zijn voor het bijzondere dat in ieder kind schuilt. Wij zien vooral het belang en de opgave dat juist deze school heeft om die bijzondere kwaliteit van ieder kind te herkennen en te koesteren. Dat raakt het wezen van onze school.

 

Schoolgids
In deze schoolgids voor het schooljaar 2012 – 2013 hopen we u een goede indruk te geven van De Vuurvogel. In de eerste plaats vindt u er praktische informatie over de school. Met behulp van de adressen, de contactpersonen en bijbehorende informatie kunt u uw weg vinden binnen onze school. Zo kunt U snel de zaken regelen die in het belang zijn van uw kind.

Daarnaast vind U er een informatief gedeelte over het Vrije School onderwijs en de interpretatie die wij hieraan geven binnen onze school. Het schoolleerplan wordt beknopt gepresenteerd en toegelicht. Wat leren leerlingen in de jaren dat zij binnen onze school verblijven en welke mogelijkheden hebben zij om uit te stromen in het vervolgonderwijs.

Met deze schoolgids hebben we geprobeerd om de benodigde informatie te geven om hiermee tot een verantwoorde schoolkeuze te komen. Daarnaast hebben wij gestreefd naar een beknopte vorm, om het leesbaar te houden. Zo hopen wij dat deze gids het komend schooljaar weer een bruikbaar naslagwerk zal zijn.

 

Herman Dreef

Schoolleider

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers