Worden wie je bent


“Worden wie je bent”, dat is onze missie en dat doen we door onderwijs te geven voor hoofd, hart en handen, waardoor de gebieden denken - voelen - willen op een gelijkwaardige manier in het kind worden aangesproken. U vindt het terug in het dagelijks onderwijs. Wij geven de kinderen een brede ontwikkeling en bieden een leeromgeving aan, waarin ieder kind zijn eigen talenten kan ontwikkelen. De ervaringsgerichte aanpak geeft elke individuele leerling daarin de ruimte en helpt hen zich op een eigen wijze te verbinden met de opgedane kennis.

De school kenmerkt zich door een sterke structuur en een stevig dag- en jaarritme. Sfeer, rust en ritme bieden de kinderen veiligheid en een goede leer- en ontwikkelingsmogelijkheid. Een goed en doordacht leerplan zorgt voor een rijke inhoud van het onderwijs en een

 doorgaande lijn in het leerproces. Er is veel aandacht voor vaardigheden als rekenen en taal. Door periodeonderwijs is verdieping in de vakken mogelijk, het is tevens uitdagend en biedt vele ervaringsmogelijkheden. 
Kunstzinnig onderwijs zoals tekenen, schilderen, muziek, euritmie, handenarbeid, handwerken en toneel zijn een verrijking voor ieder kind. Jaarfeesten worden intens en stijlvol gevierd. De zelfstandigheid van de kinderen bevorderen is voor de school vanzelfsprekend, daarbij rekening houdend met de leeftijd van het kind.

Voor onze school gelden dezelfde normen als voor alle andere basisscholen. Wij voldoen aan de kerndoelen, gebruiken toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem en nemen een landelijk genormeerde eindtoets af (niet de Cito-eindtoets, maar de NIO en het drempelonderzoek), bij de overstap van de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelende zelfstandig handelen en denken geeft onze leerlingen een extra stevige basis in het voorgezet onderwijs en daarna.

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers